שימוש נבון באינטרנט – עמותת אשנב

קידום מודעות הציבור, למען רווחתו, להשפעות החיוביות והשליליות שיש לשימוש במרשתת על החברה ועל ערכיה וטיפוח שימוש נבון בה.

homepageIMG

כ-170,000 איש הודרכו עד היום על ידי עמותת אשנב לגלישה בטוחה באינטרנט

thumb1 thumb2 thumb3 thumb4 thumb6