אושר סופית: העברת סמכויות בנושא הגנת הסייבר משירות הביטחון הכללי לרשות הלאומית להגנת הסייבר

Knesset, הודעות, 03.08.16

מליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים (הוראת שעה), התשע”ו-2016.

מוצע לקבוע, כי במהלך השנה הקרובה, תעבור בהדרגה סמכות ההנחיה לעניין אבטחת מערכות פרטים נוספים