הגן, הבית וקבוצת הווטסאפ

Israelhayom, חגית רון רבינוביץ, 28.08.16

חגית רון רבינוביץ

עם התרגשותו של ספטמבר וההתחלות החדשות שהוא מביא, מתקבצות ברחבי הארץ קבוצות ווטסאפ המלכדות שלא מבחירה את ההורים למעין משפחה נטולת קשרים גנטיים ולחלופין פרטים נוספים