החיים המקוונים משפיעים על הדימוי העצמי של צעירים

החיים המקוונים משפיעים על הדימוי העצמי של צעירים

המאמר נכתב ע”י ד”ר טל פבל

ומוגש ע”י עמותת “אשנב”

 

בעיתון הבריטי Guardian דווח על מחקר רחב היקף שנעשה בקרב 30 אלף תלמידים ברחבי בריטניה, ובדק כיצד לחץ מקוון פוגע בתחושת ההערכה העצמית של בני ובעיקר בנות עשרה.

 

הנתונים מצביעים על גידול מתמיד בהערכה העצמית של הבנים לאורך השנים, אך לצד זאת על קיפאון ואף ירידה במידת הביטחון העצמי של בנות במהלך תקופה זו. ירידה בה ניתן להבחין בקרב כל הצעירים, משני המינים, החל משנת 2007 משיא של 41% בקרב בנות 14-15, יש ירידה ל-33%. לצד ירידה בהערכה העצמית של בנים בגילאים אלו מ-55% בשנת 2007 ל-50% בשנת 2013.

לדברי מנהל המחקר, קיימת תאימות בין ממצאים אלו לבין ההאטה הכלכלית, ויש להפנות תשומת לב רבה יותר לרגישויות של צעירים למצוקות של משפחותיהם בזמן התאוששות הכלכלית.

המחקר גם מצביע על כך שהצעירים, יותר מאשר בעבר, חיים באופן חשוף באמצעות תקשורת מקוונת, וכי על בתי הספר לבחון האם הם מלמדים נכונה את התלמידים על סכנות אלה.

מהנתונים עולה כי שלוש מתוך ארבע נערות צ’וטטו באינטרנט, וכי 13% מהן קיבלו מסר שהפחיד או הדאיג אותן. אחת מחמש קיימה צ’ט עם אדם שלא הכירה, 34% מהתלמידים צפו לפחות פעם אחת בתכני פורנוגרפיה או אלימות.

עם זאת משנת 2008, ולצד ההאטה הכלכלית, ניתן לראות מודעות ללחץ החדש להיות מקוונים, לצד עליית הבריונות המקוונת.

 

לצד זאת ניתן לראות כי בקרב התלמידים בעלי הערכה עצמית נמוכה, קיימת נטייה להיות קורבנות לבריונות בבית הספר או בסמוך לו. זאת כאשר אין מידע האם הבריונות גורמת להערכה עצמית נמוכה, או ההפך הוא הנכון, או שמא שניהם גם יחד.

31% מהבנות בגילאי 10 או 11 חוששות מבריונות. אחת מחמש בגילאים אלו הצהירה כי בית הספר אינו מתמודד היטב עם בריונות. עוד מגלה המחקר יחס מדאיג בקרב הבנות לאכילה. מתברר כי 14% מבנות 14-15 לא אכלו או שתו דבר לארוחת הבוקר, כאשר 13% שתו בלבד. כמעט 62% מהבנות בגילאים אלה, ו-53% מבנות 12 ו-13, רוצות להפחית ממשקלן.

 

ניתן להפיץ המאמר (תוך ציון שם הכותב) בכל אמצעי ובלבד שתירשם ההערה: מופץ ברשות ובאדיבות עמותת אשנב : http://eshnav.org.il . כל הזכויות שמורות לטל פבל.