השרים אישרו: הצטרפות למאגר הביומטרי תהיה חובה

Haaretz, יהונתן ליס, אילן ליאור, 18.12.16

בהחלטת ועדת השרים נכתב כי “ננקטו כל האמצעים הדרושים לשם הגנה מרבית על פרטיות האזרחים ואבטחת המידע במאגר”. המתנגדים: מה תעשה הממשלה כשהמאגר ייפרץ?

ועדת השרים פרטים נוספים