טביעת אצבע בחדר שינה, טרור ושוחד: תסריטי האימה של המאגר הביומטרי

Themarker, שוקי שדה, רפאלה גויכמן, 03.03.17

החל באיתור ישראלים בחו”ל לצורכי טרור, דרך גניבת מידע על ידי עבריינים ועד זיהוי בני זוג בוגדים: ממה חוששים המתנגדים לחוק המאגר הביומטרי שאושר השבוע?

<a target=_self פרטים נוספים