טוויטר משתפת פעולה במאבק בהטרדה מגדרית מקוונת

טוויטר משתפת פעולה במאבק בהטרדה מגדרית מקוונת

המאמר נכתב ע”י ד”ר טל פבל

ומוגש ע”י עמותת “אשנב”

יוזמה חדשה של טוויטר למאבק בהטרדת נשים, יצאה לדרך, וטוויטר הודיעה על שיתוף פעולה עם ארגון הנשים ללא כוונות רווח Women, Action & The Media (WAM).
בעבר נמתחה ביקורת על העדר טיפול מספק של טוויטר בסוגיית ההטרדות המתרחשות ברשת חברתית זו, בעיקר כלפי נשים. לדוגמא, במשך זמן רב סירבה טוויטר לקבל דיווחים על הטרדה, אלא מהגורם שהוטרד. דבר בלתי מתקבל על הדעת כאשר ההטרדה מוצבת בחלל הפתוח לעין כל.
במסגרת שותפות ניסיונית זו נפתח במסגרת אתר WAM טופס מקוון בשם WAM Twitter Harassment Reporting Tool, בו ניתן יהיה לדווח על מעשי הטרדה ברשת הטוויטר, גם בשמו של אדם אחר. מפעילי אתר WAM יוודאו ויעבירו את הדיווח על הטרדה מגדרית לטוויטר תוך 24 שעות או פחות מכך, זאת לצד מעקב אחר תגובת טוויטר לדיווח זה. עם זאת נכתב בטופס המקוון, כי עם כל הרצון הטוב, ארגון זה אינו טוויטר והוא אינו מקבל את ההחלטות עבורם.
בסיומו של הפרויקט יבחנו הנתונים על מנת לעזור לטוויטר להגיב בצורה טובה יותר על השנאה המופנית כלפי נשים בצורה מקוונת. בנוסף ישמש הפרויקט כר לבחינת סוגי ההטרדות המגדריות בטוויטר, וכיצד הן משתלבות בהטרדות אחרות.
כיום קיימים מספר כלי צד שלישי, המסייעים למשתמשי טוויטר לחסום ולנהל חשבונות מטרידים טוב יותר מכפי שטוויטר מאפשר כיום. אחד מהם הוא Block Together המאפשר, לאחר הרשמה לשרות, לראות את רשימת החשבונות שחסם המשתמש, כמו גם לעשות שימוש באפשרות של auto-block.

ניתן להפיץ המאמר (תוך ציון שם הכותב) בכל אמצעי ובלבד שתירשם ההערה: מופץ ברשות ובאדיבות עמותת אשנב : http://eshnav.org.il . כל הזכויות שמורות לטל פבל.