מקלדות אלחוטיות – סכנה לפרטיות

Ihls, אבטחת סייבר, 29.07.16

חברת אבטחת הסייבר Bastille חשפה כי מרבית המקלדות האלחוטיות הזולות חשופות לפגיעת האקרים.

באמצעות התקפה, שכונתה בשם KeySniffer ע”י חברת האבטחה, מסוגלים ההאקרים “לרחרח” מרחוק את כל ההקשות פרטים נוספים