השוטרים חוששים: “אפליקציית מיסרונט תעקוב אחרינו”

Themarker, טלי חרותי-סובר, 10.08.16

ניידת משטרה טס שפלן ג’ינ

בהלה מסוימת נרשמה לאחרונה בתחנות משטרה שונות כאשר שוטרים לא הסכימו להוריד אפליקציה חדשה פרטים נוספים