למי שייך התוכן שאנחנו יוצרים ברשת החברתית? תביעת “באים לבנקאים” נגד פייסבוק נמחקה מסיבות טכניות

The7eye, אורן פרסיקו, 25.07.16

למי שייך התוכן שאנחנו יוצרים ברשת החברתית? בית-המשפט לא ידון בסוגיה שהונחה לפתחו, ואף מקשה על ניסיון חוזר

תביעה שהגיש ארגון “באים לבנקאים” נגד חברת פייסבוק, אחרי שהרשת פרטים נוספים