עמותת אשנב הדריכה, נכון ליולי 2016: כ- 193,000 תלמידים 21,000 הורים

עמותת אשנב הדריכה, נכון לסוף יולי 16, כ- :   193,000 תלמידים          21,000 הורים