Kuddle – אינסטגרם לילדים

Kuddle – אינסטגרם לילדים

המאמר נכתב ע”י ד”ר טל פבל

ומוגש ע”י עמותת “אשנב”

אפליקציה חדשה בשם Kuddle המיועדת לילדים ומאפשרת להם לשתף תמונות בצורה בטוחה יותר, תחת עינם הפקוחה של ההורים. האפליקציה מאפשרת לילדים לחלוק תמונות עם חברים בסביבה מוגנת, בטוחה מבריונות מקוונת או מקשרים לא רצויים עם זרים.

צוות נורבגי שהחל פעילותו בחודש מרץ, גייס עד כה כמיליון דולר ופיתח אפליקציה שתוכל להוות סביבה בטוחה, יותר מאשר דבר מה הדומה לאינסטגרם.

בעת ההרשמה על הילדים להזין את כתובת הדוא”ל של הוריהם, התמונות שלהם לא יכולות להיות נצפות על ידי אחרים אלא אם ההורים אישרו את החשבון באמצעות דוא”ל שקיבלו. לאחר מכן הורים מקבלים עדכון בכל פעם שהילד מציב תמונה ובכל הוספת חבר. בנוסף, התמונות יופיעו רק אצל חברים שאושרו והן אינן כוללות תיוג גאוגרפי על מנת שלא לחשוף את מיקום הילד. כמו כן לא ניתן להציב הערות על התמונות. בעוד הילד יכול לכתוב ולצייר על תמונותיו באמצעות כלים הקיימים באפליקציה, החברים יכולים רק לראות ולציין כי אהבו את התמונות, אך לא להגיב במלל.

האפליקציה זכתה לאישור של CORPA, תקינה בארה”ב לתוכנות ושרותים המיועדים לילדים. נמסר כי היא תהיה חינמית ולעולם לא תמכור דבר מה. האפליקציה ניתנת להורדה מ-iTunes ומ-Google Play.

הרשתות החברתיות והאפליקציות השונות מושכים יותר ויותר צעירים אשר גילם הולך ויורד. דבר זה מציב לא רק אתגרים ברורים, אלא אף סכנות מוחשיות להם ואף לסביבתם הקרובה.

יש באפליקציות יעודיות אלו לילדים כדי ליצור מידה של סביבה בטוחה יחסית עבורם, אולם אסור שהדבר יגרום לנו ההורים לשאננות ולתחוש בטחון מזוייפת. עלינו לעמוד על המשמר אחר הפעילות המקוונת של הילדים, אלו הקטנים ואף אלו הבוגרים. זאת הואיל והמרחב המקוון אינו מסתיים בשער בית הספר, אלא עלול להביא את הסכנות שבו גם לפתח הבית ולחדרו של הילד.

ניתן להפיץ המאמר (תוך ציון שם הכותב) בכל אמצעי ובלבד שתירשם ההערה:   מופץ ברשות ובאדיבות עמותת אשנב, שזכויות היוצרים שייכות לה: http://eshnav.org.il