דוח בדיקת אתר: לימודיסק

שם האתר: לימודיסק

כתובת האתר: http://limudisk.com

תאריך הבדיקה: 03 בנובמבר 2016

תוקף האישור: החל מ- 03 בנובמבר 2016 ועד 02 בנובמבר 2017

האתר מאושר להציג תו אשנב